Under construction.

Momenteel bieden wij geen woonopvang in eigen beheer. Wel zal het herstelteam (intake, begeleiding en ondersteuning) met u meekijken, meedenken, doorverwijzen en adviseren in het geval als u in woningnood zit of een dak boven uw hoofd dreigt kwijt te raken.

Onze visie is ook woonopvang te realiseren waarbij voorkomen wordt dat mensen en gezinnen terecht komen in een onwenselijke setting. Door dit te realiseren kan er snel rust worden gebracht in de noodsituatie én kan er tegelijkertijd snel gekeken worden naar zelfredzaamheid aangaande wonen, werken/participeren en inkomen. Zo kan men ook hier concrete stappen zetten om uit de praktische en sociale armoede te komen.
Daarnaast constateren wij dat de groep werkende en zelfstandigen steeds sneller en vaker in de problemen terecht komen waarbij zij hun eigen woning niet meer kunnen bekostigen. Als hierin snel gehandeld zou kunnen worden heeft dit een preventieve werking waarbij een lange weg van herstel en re-integratie voorkomen kan worden omdat zij dan gewoon mee kunnen blijven doen op een stabiele wijze doordat zij blijven voorzien in een van de belangrijkste en noodzakelijke basisbehoefte.

Wij hebben visie voor een locatie aangaande woonopvang en hopen deze in de toekomst te kunnen realiseren zodat mensen mee kunnen blijven doen en zo nog veel beter aan hun herstel kunnen werken door te voorzien in deze basisbehoefte.

Tot die tijd is deze toekomstige afdeling van het helpcenter nog; Under construction.