Super dat je in actie wilt komen voor het Helpcenter! Neem voordat je start de onderstaande spelregels goed door:

Spelregel

  1. Ik ga actie voeren ten bate van het Helpcenter en ik verklaar hierbij geheel achter de doelstellingen van het Helpcenter te staan en heb de wil die doelstelling te realiseren door bij te dragen (fondsenwervend) met mijn eigen actie.
  2. Ik geef alles wat ik verdien met deze actie aan het Helpcenter en ben transparant over eventueel gemaakte kosten.
  3. Ik maak geen gebruik van het Helpcenter logo in mijn uitingen en in de naam van mijn actie of evenement wordt Helpcenter niet gebruikt.
  4. Zodra ik mijn actie heb voltooid stort ik de opbrengst op mijn actie via het platform of maak ik de opbrengst per omgaande over op rekeningnummer NL20ABNA0551247223 t.n.v. Helpcenter o.v.v. de naam van jouw actie.
  5. Ik houd bij de organisatie van mijn actie of evenement rekening met de doelstellingen van Helpcenter.
  6. Ik organiseer de activiteit zelf en voor eigen risico. Ik ben eindverantwoordelijk.

Algemene voorwaarden

  • Helpcenter behoudt zich het recht voor een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig acht.
  • Helpcenter zal met zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken.
  • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Overige bepalingen

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen  wordt er vanuit het Helpcenter niet samengewerkt met de alcoholindustrie.
Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij het Helpcenter. De afspraak is dat jouw Facebook en/of actie-pagina, ons logo en onze website, nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en Helpcenter. Bij vragen of twijfel informeer dan altijd bij een contactpersoon binnen het Helpcenter.

Christelijke waarden en normen: Omdat het Helpcenter handelt en te werk gaat vanuit christelijke waarden en normen is de samenwerking met personen of instellingen in lijn met deze waarden en normen. Bij vragen of twijfel informeer dan altijd bij een contactpersoon binnen het Helpcenter.

Overig: naast bovenstaande categorieën zijn er nog een aantal zaken waar Helpcenter niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.