Helpcenter Voedselondersteuning

Een van de belangrijkste basisbehoefte is natuurlijk voeding. De afdeling Voedselondersteuning verstrekt daarom één keer per week een voedselpakket aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Mensen en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen hebben doorgaans minder dan 45 Euro per week te besteden. De afdeling voedselondersteuning helpt deze mensen graag in deze belangrijke levensbehoefte.

Ons doel is: “terug naar herstel en zelfredzaamheid.” Hiervoor krijgen zij van ons alle mogelijke ondersteuning zoals kleding, begeleiding en ondersteuning, schuldhulp en advies, ondersteuning bij het zoeken van werk, ondersteuning in dagritme en regelmaat, en zijn wij voor hen graag een luisterend oor.

Tijdens de uitgiftemomenten wordt er ook gezamenlijk gegeten.  Er worden eenvoudige gerechten gemaakt waarbij het centraal staat dat men elkaar kan ontmoeten, elkaar kan ondersteunen, en met elkaar kan praten. Daarnaast wordt er geleerd hoe er met minimale middelen toch een gezonde maaltijd gemaakt kan worden. De uitgifte en het gezamenlijk eten vindt plaats op een van onze ontmoetingsplekken.

Het is goed om te weten dat wij geen voedselbank zijn. Als Helpcenter zullen wij de gehele noodsituatie in kaart brengen als ook de oorzaak van de noodsituatie, Hierbij richten wij ons om rust te brengen door praktisch hulp te bieden om vervolgens een plan van aanpak te maken om tot herstel en zelfredzaamheid te komen waarbij verschillende facetten van nood en hulp worden aangepakt en in gang worden gezet. Echter ondersteunen wij met voedsel in het geval men bereid is dit traject te volgen en doorlopen.

Wilt u in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. Klik dan hier

Wij hebben mensen nodig om het voedsel op te halen, te sorteren, en te verstrekken.
Wilt u ons ondersteunen als vrijwilliger? bekijk dan onze vacatures en Klik dan hier 

Uiteraard hebben we ook donateurs nodig om dit te kunnen doen.
Wilt u ons helpen door middel van een gift? Klik dan hier