Visie

De weg terug naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Het Helpcenter is een lokale non-profit hulporganisatie. De organisatie is erop gericht om mensen in nood praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zodoende is de visie erop gericht om niet alleen te ondersteunen in de eerste levensbehoeften maar gecombineerd met ondersteuning, activering, begeleiding of doorverwijzing. Dit betekent dat er ook wordt geholpen door middel van hulp en begeleiding bij schuld, hulp bij het zoeken naar werk, hulp bij dagritme en activering, enz, enz.
De praktische hulp is altijd van tijdelijk aard. We ondersteunen hen terwijl zij gelijktijdig gestimuleerd, geactiveerd én begeleid worden op hun weg naar zelfredzaamheid. Op deze manier willen wij mensen uit een isolement halen of voorkomen dat zij in een isolement terecht komen.
Wanneer duidelijk is waardoor de noodsituatie is ontstaan wordt deze niet in stand gehouden door alleen praktische hulp te verstrekken: er wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij er wordt gekeken op welk leefgebied er ondersteuning, begeleiding of een doorverwijzing nodig is.

Hierin wordt de hulpvrager geactiveerd en gevraagd om zelf ook een bijdrage te leveren.

Zo willen we hen stimuleren om van afhankelijkheid naar zelfstandigheid te gaan om het leefgebied waar dit noodzakelijk is. Deze verschillende vormen van hulpverlening wordt zoveel mogelijk onder één dak aangeboden. Dit doen we zodat er zo een goed beeld ontstaat van de hulpvrager waardoor we de mensen in nood goede en duurzame hulp kunnen bieden.
Met uw hulp zorgen we ervoor dat deze mensen weer zo snel mogelijk een normaal leven kunnen leiden.

 

Doelstelling

Hulpvrager:

Het Helpcenter heeft als doel mensen te helpen. Niet door hun situatie in stand te houden maar hen te helpen naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarbij hoeft de hulpvrager niet aan te kloppen bij verschillende instanties maar kan hij/zij terecht op één plek waar hij/zij praktische hulp en handvatten krijgt om uit de noodsituatie te komen. Het Helpcenter heeft als doel armoede te bestrijden door te voorzien in de eerste levensbehoefte zoals voedsel, kleding, en in uiterste gevallen zelfs onderdak. Maar zeker ook door het aanreiken van concrete handvatten om uit deze situatie te komen.  Hierbij zullen we mensen activeren en met elkaar verbinden door ze te stimuleren zelf ook een bijdrage te leveren.

 

Hulpgever:

Naast hulp geven bieden we ook een platform voor mensen die praktisch handen en voeten
willen geven aan het bieden van hulp aan hun naaste. Daarnaast is het Helpcenter een goede leerplek voor studenten, werkzoekenden en vrijwilligers op het gebied van schoonmaken, sorteren en uitgifte van voedsel en kleding, tuinieren, secretariaat, horeca, enz. Daarmee is het Helpcenter ook een goede en veilige plek voor een waardevolle dagbesteding.