De Helpcenter Hersteltuin

De algemene doelstelling van het Helpcenter is dat zij  mensen op een duurzame en effectieve manier wilt helpen. Een belangrijke pijler is het bestrijden van praktische, sociale en stille armoede. Het Helpcenter heeft de visie om mensen te helpen door de weg terug naar zelfredzaamheid. Daarnaast willen wij er mede voor zorgen dat de wachtlijst van de Voedselbanken in Limburg er niet meer zijn. We ons betreft zou de voedselbank helemaal niet meer nodig moeten zijn. Armoedebestrijding willen we daarom op een goede manier handen en voeten geven. Zodoende willen we mensen voorzien van biologische, goede, verse en gezonde voeding. En hen leren om hierin ook zelf te kunnen voorzien. Wat is nu gezonder dan voedsel uit een eigen biologische moestuin. En zeg nu zelf, dit smaakt toch ook veel beter. Het is niet alleen heel erg lekker, maar ook goed om buiten bezig te zijn met anderen. Gezonde voeding is helaas erg duur. Maar juist als je in nood bent is goede brandstof voor je lichaam des te belangrijk en essentieel. daarnaast kunnen mensen zelf meedoen,  ervan leren, en tegelijkertijd anderen in nood helpen.

Zodoende hebben we een plan ontwikkeld en uitgewerkt voor de Hesteltuin. Een plek waar de natuur en voeding tot herstel komt, maar vooral ook een plek waar de mens tot herstel komt, waarbij de opbrengst gaat naar de mensen die het zo hard nodig hebben!  We zijn erg blij dat we hierin met een aantal professionele partners mogen optrekken en samen werken om te kijken dat wij dit plan uitvoering kunnen geven. Momenteel zijn we met gemeente Schinnen, diverse andere gemeenten, en de Provincie Limburg, in gesprek over dit plan. Er is nu zicht op een stuk grond van, naar schatting 1,5 ha groot, waarop we de hersteltuin kunnen realiseren.

We houden u op de hoogte……